Obrnuti faktoring

 

Obrnuti faktoring predstavlja, kao što i sam naziv sugeriše, varijaciju osnovne usluge faktoringa, s tim što se ovom uslugom finansiraju obaveze koje preduzeća imaju prema dobavljačima, a ne prema kupcima.

Zapravo predstavlja posebnu vrstu faktoringa koji podrazumeva sklapanje ugovara između faktora i dužnika iz ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, na osnovu koga faktor, preuzimanjem faktura od dužnika, preuzima njegovu obavezu plaćanja prema poveriocima, a ima pravo naplate od dužnika u roku iz ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu“.