IDEALNA rešenjA

za Vaše finansijske potrebe bez opterećivanja bilansa!

Ideal Finance d.o.o. je privredno društvo, osnovano 2017. godine, koje se bavi pružanjem faktoring usluga. U skladu sa Zakonom о faktoringu, delatnost obavljamo na osnovu licence Ministarstva finansija Republike Srbije.

Nastojimo da kroz svoju primarnu delatnost omogućimo svojim klijentima najbrži mogući način za dolazak do potrebnih likvidnih sredstava kako bi nesmetano nastavili svoje poslovne procese i pravovremeno izmirili svoje dospele obaveze.

Šta je faktoring?

Faktoring je finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu.